Scott v. Leithawald

   * 18.10.2016; ED+HD negativní; výborný; ZVV-1; 7JX1/P; II.tř.

WILLY v. Kuckuckslad

OPUS v. Radhaus

REMO v. Fichtenschlag

OPRAH v. Aurelius

MILLA v. Kuckucksland

FRANCO v. Kuckucksland

BELLA v. Kuckucksland

XANA v. Leithawald

CHACCO v.d. Freiheit Westerholt

YEROM v. Haus Salihin

PITTY v.d. Freiheit Westerholt

BIANCA v. Leithawald

VEGAS du Haut Mansard

KIARA v. Leithawald