Onta z Agíru Bohemia

* 29.04.2013; HD, ED negativní; DNA gpr; ZVV-1; 5JX1/P I.tø; 3x vítìz tøídy, oblastní vítìz

OMEN v. Radhaus

REMO v. Fichtenschlag

RAY v. Fichtenschlag

THORA v. Fichtenschlag

OPRAH v. Aurelius

VEGAS du Haut Mansard

ULLI v Aurelius

JOSCHI z Agíru Bohemia

KANTO Vitaxis

PAKROS d' Ulmental

WARINKA Vitaxis

BÁRA Sarandon

SARKO di Casa Mary

KESSY z Agíru Bohemia