Cheila z Agíru Bohemia
stopa, poslušnost, obrana

stopa

06/2009 - 17 měsíců

04/2009 - 15 měsíců

poslušnost

obrana

06/2009 - 17 měsíců

04/2009 - 15 měsíců

02/2009 - 13 měsíců